Księga Łask Matki Bożej Kębelskiej.

Księgę Łask Matki Bożej Kębelskiej publikuję elektornicznie za zgodą ks.proboszcza Jerzego Ważnego i ks.infułata Jana Pęzioła z Wąwolnicy. Lipiec 2012r.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

AdminPOWRÓT