Księga Łask Matki Bożej Kębelskiej.

Księgę Łask Matki Bożej Kębelskiej publikuję elektornicznie za zgodą ks.proboszcza Jerzego Ważnego i ks.infułata Jana Pęzioła z Wąwolnicy. Lipiec 2012r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AdminPOWRÓT