Księga Łask Matki Bożej Kębelskiej.

Księgę Łask Matki Bożej Kębelskiej publikuję elektornicznie za zgodą ks.proboszcza Jerzego Ważnego i ks.infułata Jana Pęzioła z Wąwolnicy. Lipiec 2012r.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

AdminPOWRÓT