Księga Łask Matki Bożej Kębelskiej.

Księgę Łask Matki Bożej Kębelskiej publikuję elektornicznie za zgodą ks.proboszcza Jerzego Ważnego i ks.infułata Jana Pęzioła z Wąwolnicy. Lipiec 2012r.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

AdminPOWRÓT